top of page
  • Zdjęcie autoraSzymon Bąk

Ludzie, których życie inspiruje

Co łączy Józefa Kozieleckiego - polskiego psychologa, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, i Tony’ego Parkera – czterokrotnego mistrza NBA 2003, 2005, 2007, 2014, MVP finału NBA w 2007 roku, Mistrza Europy z reprezentacją Francji?


Łączy ich TRANSGRESJA.


Kilka tygodni nowego roku już za nami. Być może, zapomnieliśmy już o składanych sobie życzeniach noworocznych, a powzięte plany i postanowienia zaczynają się delikatnie rozjeżdżać. Dlatego chcemy życzyć Wam na ten 2021 rok, który z pewnością nie będzie należał do zwyczajnych i standardowych, dwóch rzeczy: postawy transgresyjnej i rezyliencji.


Transgresja w naukach psychologicznych to wyrażenie używane w znaczeniu wychodzenia „przejście/poza siebie” . Słowo „transgressio” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ‘przekraczanie siebie’. O działaniach transgresyjnych człowieka mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z przekraczaniem przez niego granic jego dotychczasowych możliwości. Celem transgresji jest wychodzenie poza to, czym jednostka jest i co posiada. To właśnie dzięki każdemu takiemu wyjściu „poza”, w dążeniach do zrealizowania wyznaczonego celu, możemy rozwijać się i osiągamy satysfakcję życiową. Autorem tak rozumianej transgresyjnej koncepcji człowieka jest właśnie profesor Józef Kozielecki.


Rezyliencja to słowo, które może brzmieć niezrozumiale, nawet jeśli trafnie skojarzymy je z angielskim wyrażeniem. Resilience” tłumaczy się jako „sprężystość, elastyczność”. Ale znaczenie tego sformułowania w psychologii to nic innego, jak po prostu odporność psychiczna. Jest to pojęcie, zawierające w sobie zespół cech, które wpływają na to, jak człowiek radzi sobie w trudnych życiowych sytuacjach. Aby być odpornymi psychicznie musimy być wytrwali, wierzyć w siebie, być wierni zobowiązaniom danym sobie i innym oraz posiadać pragnienie dążenia do celu, który chcemy osiągnąć. Rezyliencja w życiu codziennym to umiejętność „wychodzenia na prostą” po trudnych doświadczeniach. Składają się na nią m.in. nasz sposób radzenia sobie ze stresem, elastyczność w przyjmowaniu kolejnych zmian, nasze nastawienie do nowych, zaskakujących sytuacji i umiejętność radzenia sobie z brakiem stabilności.


Czy można być transgresyjnym, nie będąc przy tym odpornym psychicznie? Według nas – NIE! Tak, jak nie można być wytrzymałym psychicznie bez umiejętności transgresji. Udowodnimy to na przykładach biografii, interesujących postaci, rozpoczynając od Tony’ego Parkera.


Zachęcamy Was do regularnego zaglądania na nasz profil w najbliższym czasie. Pozwólcie się zainspirować, poznając nowe pasjonujące osoby i przykłady ich odporności psychicznej i umiejętności wychodzenia poza własne możliwości.
*zdjęcie 2 zaczerpnięte z eseju biograficznego Pani Maryli Goszczyńskiej „Józefa Kozieleckiego życie z nauką splecione”

*zdjęcie 1 – autor: Chris Ellise, https://www.texasmonthly.com/the-culture/tony-parker-san-antonio-spurs-retiring/

16 wyświetleń
bottom of page