top of page
  • Zdjęcie autoraSzymon Bąk

Dlaczego tak ważna jest samoświadomość i znajomość struktur psychicznych człowieka?W poprzednim (drugim z kolei) artykule z cyklu „Jak współcześnie konstruować karierę?” opisaliśmy trzy podstawowe struktury psychiczne: temperament, charakter i osobowość. Dlaczego ich rozpoznanie i samoświadomość w tym zakresie jest tak ważna przy planowaniu swojej kariery zawodowej? Powodów jest wiele.


Temperament jako najbardziej pierwotna struktura ujawnia się w sytuacjach nowych, związanych z silnym stresem lub w momentach dużego przeciążenia psychicznego i fizycznego. Dzieje się to automatycznie w myśl znanego przysłowia „wyszło szydło z worka”. Owe zachowania temperamentalne stanowią podstawę kłótni, konfliktów; są częstym źródłem braku porozumienia, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Znajomość swojej natury w trudnych dla nas sytuacjach pozwala nam na znalezienie rozwiązań oraz opracowanie naszej indywidualnej strategii ich przetrwania. Z drugiej strony to właśnie wiedza na temat naszego temperamentu jest niezbędna i nieoceniona w identyfikacji mocnych stron i predyspozycji. Reasumując, można stwierdzić, że poznanie swojego temperamentu unaocznia nam w czym jesteśmy dobrzy, dzięki czemu pozwala ono nam na obranie najlepszej drogi zawodowej, dając także narzędzia do zarządzania sobą w sytuacjach trudnych, które się na tej drodze pojawią.


Z pomocą przychodzi nam tu nasz charakter. Praca nad pożądanymi przez nas cechami, które ułatwią nam przechodzenie przez sytuacje kryzysowe oraz pomogą nam w realizowaniu planów i ambicji zawodowych, bądź eliminacją lub zmianą tych, które uważamy za niekorzystne może nie być łatwa, jednakże ma fundamentalne znaczenie. Kluczem do zmiany naszego charakteru jest wypracowanie nowych nawyków. Jednak decydującym czynnikiem warunkującym sukces procesu zmiany jest świadomość, gdzie przebiega granica pomiędzy temperamentem, a charakterem; czego nie możemy zmienić, a nad czym możemy pracować. Długotrwała praca nad czymś, czego zmienić nie możemy bywa źródłem częstej frustracji i jest drogą donikąd. Akceptacja naszego temperamentu i wszelkich ograniczeń, ale i mocnych stron, które z niego wynikają jest punktem wyjścia.


Trzecią strukturą jest osobowość będąca sumą życiowych doświadczeń i w znacznym stopniu warunkująca nasze aspiracje. Jaki ma wpływ na planowanie ścieżki kariery oraz kim jest wspomniany Mark Savickas przeczytacie w kolejnym artykule.


Szymon Bąk

26 wyświetleń
bottom of page