top of page
  • Zdjęcie autoraMarta Szwarc

AC/DC Center - o zdalnej formie i jej skuteczności

Wywiad przeprowadzony w grudniu 2020 r. z Panią Ewą Bartkow - specjalistką ds. Human Resources, która pełni funkcję HR Business Partner w Gerresheimer Bolesławiec S.A.


Jakie wyzwania zaważyły o tym, że zdecydowaliście się skorzystać z Assessment Center i Development Center? Czy epidemia covid-19 wpłynęła na Państwa decyzję o skorzystaniu z oferty AC/DC, w tym specyficznym czasie, kiedy relacje bezpośrednie wśród pracowników są mocno ograniczone?


Do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu w naszej firmie Assessmentu AC/DC wpłynęło kilka czynników - jednym z nich była chęć rozwoju naszych pracowników, ze względu na rosnące potrzeby rynku oraz na nowe wyzwania przed jakimi stajemy jako organizacja. Kolejnym była chęć poznania nowej metody, z którą zetknęliśmy się pierwszy raz. Wydała się nam ona bardzo ciekawa i godna uwagi, oraz z bardzo profesjonalnym podejściem do rozwoju pracownika. Dodatkowo, byliśmy w bardzo trudnym okresie pandemii, co nie wpływało pozytywnie na możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej.


Czy mieliście Państwo obawy związane ze zdalną formą przeprowadzenia assessmentu? Jeśli tak, to jakie?

Przyznam szczerze, że mieliśmy na początku bardzo duże obawy czy forma zdalna, tak ważnego dla nas assessmentu, uda się. Czy rzeczywiście, w sposób zdalny, jest możliwość pełnego kontaktu z pracownikiem oraz czy jest on w stanie w pełni pokazać swoje możliwości, kiedy nie obserwuje go osoba siedząca naprzeciw, tylko przez monitor komputera. Jednak po rozmowach o Assessment Center oraz po sesji próbnej, w której uczestniczyłam, podjęliśmy decyzję, że zaryzykujemy i weźmiemy udział w sesji zdalnej.


W jaki sposób przebiegał AC/DC? Czy pojawiły się problemy natury technicznej? Jak przebiegała współpraca z zespołem asesorów TurQsowej?

AC/DC odbył się bez problemów, wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie podeszli do tej formy assessmentu. Wszystko odbyło się sprawnie i beż żadnych problemów natury technicznej.


Jaki był odbiór przeprowadzonego AC/DC wśród Państwa pracowników?

Pracownicy w pierwszym momencie podeszli do assessmentu z rezerwą oraz nieufnością, zarówno do asesorów, jak i do formy zdalnej pracy. Jednak po przeprowadzonych zajęciach, podsumowując je, byli zaskoczeni, że wszystko odbyło się sprawnie, bez zakłóceń oraz stwierdzili, że dużo skorzystali i wynieśli dla siebie biorąc udział w tej formie pracy.


Jak Pani ocenia, w jakich obszarach AC/DC jest dla Waszej firmy najbardziej rozwojowy? Czy może Pani wskazać trzy główne obszary, dla których AC/DC był kluczowy?

Tak jak wspomniałam wcześniej AC/DC jest dla nas nowym narzędziem, z którego korzystamy po raz pierwszy, jednak już widzimy jak ogromny potencjał dla naszej organizacji wnosi ten rodzaj pracy z pracownikiem.

Po pierwsze, mamy informację jakiego wsparcia potrzebuje pracownik ze strony organizacji. Co jest nam w stanie dać, ale również co my możemy dać ze swojej strony jako organizacja.

Po drugie, wiemy jaki obrać kierunek rozwoju danego pracownika, w którą stronę kierować kroki poznawcze, rozwojowe tak, aby były one z korzyścią dla pracownika oraz dla naszej organizacji.

Po trzecie, rozwój zespołu, jego motywacja i wspólna praca, kto na jakiej płaszczyźnie jest dobry. Jakie kroki powinien podjąć lider danego zespołu, aby jego zespół osiągał sukcesy na płaszczyźnie zawodowej oraz aby każdy pracownik danego zespołu miał szanse własnego rozwoju.

To są moim zdaniem 3 kluczowe obszary, dzięki którym my jako organizacja, jesteśmy bardziej otwarci na pracownika i jego potencjał.


Czy zespół TurQsowa sprostał Państwa oczekiwaniom w ramach przeprowadzonego AC/DC?

Z zespołem TurQusowa pracujemy już od kilku lat i jesteśmy z tej współpracy bardzo zadowoleni. Zawsze staje na wysokości zadania, dając naszym pracownikom profesjonalne podejście, spojrzenie na problem z różnych perspektyw oraz pozwala rozwijać, tak ważne w tych czasach, myślenie „OUT OF THE BOX”. W assessmencie AC/DC nie mogło być inaczej, czujemy się w pełni usatysfakcjonowani współpracą z zespółem TurQsowa.

Dziękujemy.


W imieniu TurQsowej również dziękujemy.


#ACDConline #turQsowa #assessmentcenter #szkoleniaonline #rozwójopartynawiedzy


70 wyświetleń
bottom of page